Ngành nghề kinh doanh

Ngày: 11/8/2016 Lượt xem: 2276
-  Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều):  công tơ cơ , công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, 1 hoặc nhiều biểu giá, đo xa qua RF, PLC, GPRS…, máy biến áp , biến dòng điện trung thế đến 40,5kV, biến dòng điện hạ thế, đồng hồ  V,A , tủ điện các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế.

-  Kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu  thiết bị, vật  tư, phụ  tùng điện công nghiệp, dân dụng và các loại hàng hoá khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Công ty.