Thư mời hợp tác về cung cấp vật tư nguyên liệu
Theo chủ trương chung của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), để tối ưu hóa hoạt động mua sắm vật tư nguyên liệu đầu vào trên toàn hệ thống, GELEX sẽ triển khai tiếp xúc và đàm phán với các nhà cung ứng vật tư có uy tín và năng lực.