Thông báo tuyển dụng 2018

Ngày: 4/5/2018 Lượt xem: 1871
Để phục vụ cho sự thay đổi sắp tới, thực hiện chiến lược phát triển lâu dài, Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên vào các vị trí quản lý chủ chốt, nhân viên kinh doanh, kỹ sư sản xuất tại nhiều vị trí khác nhau.

Chi tiết xem file đính kèm.