GELEX ELECTRIC nâng vốn điều lệ từ 368 tỷ lên 2,218 tỷ đồng.

 Nhằm thực hiện chiến lược tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đối với mảng kinh doanh truyền thống và chủ lực là Thiết bị điện, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX group) đã tập trung các công ty con trong lĩnh vực thiết bị điện về Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC). Việc tập trung này giúp GELEX thuận tiện trong việc quản lý và tăng tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện thông qua việc:

(a) tối ưu hóa được nhân sự,
(b) mua sắm tập trung qui mô trên toàn hệ thống,
(c) mở rộng khách hàng trên toàn hệ thống phân phối của các công ty con, bán nhiều sản phẩm hơn cho một khách hàng,
(d) tập trung hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới qui mô lớn.

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần của GELEX tại các công ty con bao gồm CTCP Dây và Cáp điện Việt Nam (CADIVI, HOSE: CAV), CTCP Thiết bị điện (THIBIDI, HOSE: THI) và CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) sang cho GELEX ELECTRIC với giá trị bằng giá trị sổ sách đang ghi nhận tại thời điểm 31/12/2017 trên BCTC riêng kiểm toán 2017 của GELEX.

Ngoài ra, GELEX cũng góp vốn bổ sung bằng tiền trị giá gần 19 tỷ đồng.
Tính cả tiền mặt và toàn bộ sổ cổ phần sở hữu tại các công ty con, GELEX đã góp thêm hơn 1,850 tỷ đồng (tính trên giá trị sổ sách) vào GELEX ELECTRIC, qua đó tăng vốn điều lệ của GELEX ELECTRIC từ 368 tỷ lên 2,218 tỷ đồng.
Tỷ lệ sở hữu của GELEX tại GELEX ELECTRIC sau khi tăng vốn là 100%.

 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều):  công tơ cơ , công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, 1 hoặc nhiều biểu giá, đo xa qua RF, PLC, GPRS…, máy biến áp , biến dòng điện trung thế đến 40,5kV, biến dòng điện hạ thế, đồng hồ  V,A , tủ điện các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế.

Loading...