Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC thông báo tuyển dụng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC cần tuyển dụng vị trí sau: Kỹ sư lập trình nhúng, Kỹ sư thiết kế phần cứng, Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư kỹ thuật hóa học/Khoa học kỹ thuật vật liệu, Kỹ sư điện.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2021

Vị trí: [EMIC] Kỹ sư thiết kế phần cứng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2021

Vị trí: [EMIC] Kỹ sư thiết kế phần cứng.

Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều):  công tơ cơ , công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, 1 hoặc nhiều biểu giá, đo xa qua RF, PLC, GPRS…, máy biến áp , biến dòng điện trung thế đến 40,5kV, biến dòng điện hạ thế, đồng hồ  V,A , tủ điện các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế.

Loading...