EMIC được nhận giấy chứng nhận ISO 9001-2015

 

Thông báo quyết định và giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.


- QĐ 2755/QĐ-QUACERT V/v cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC.

 
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều):  công tơ cơ , công tơ điện tử 1 pha và 3 pha đa chức năng, 1 hoặc nhiều biểu giá, đo xa qua RF, PLC, GPRS…, máy biến áp , biến dòng điện trung thế đến 40,5kV, biến dòng điện hạ thế, đồng hồ  V,A , tủ điện các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế.

Loading...